Nawigacja

 • 20.02.2017

  17 lutego 2017r. o godz. 10.00 w sępoleńskim Centrum Kultury i Sztuki odbyła się premiera spektaklu teatralnego pt. „Królowa Śniegu”. Sztukę wyreżyserował pan Kacper Gładych. Aktorskie doświadczenia stały się udziałem uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Przedstawienie zgromadziło liczną widownię - dzieci, młodzież i wychowawców  z „trójki” i „jedynki”. Aktorzy znakomicie wcielili się w postacie występujące w jednej z najbardziej znanych baśni Andersena. Warto wspomnieć, że widoczna była wspaniała współpraca między uczennicami z klasy III szkoły podstawowej z uczennicami z gimnazjum. Wszyscy doskonale oddali charakter granych postaci. Widzowie mogli „dostrzec” wytrwałość i poświęcenie Gerdy, dobroduszność babci, przemianę Kaja, przebiegłość staruszki – ogrodniczki, próżność i wesołość wron, a także  -  powagę i misję kwiatów. Szczególną uwagę skupiała na sobie tytułowa postać. Królowa Śniegu doniosłym tonem wypowiedzi, pewną siebie i wymagającą postawą oraz „lodowatym” spojrzeniem znakomicie oddała cechy swojego charakteru. Publiczność z wielkim zainteresowaniem śledziła fabułę baśni. Całości dopełniła wspaniale dobrana scenografia, piękne kostiumy oraz chwile ciemności, które wprawiały widzów w zdumienie i potęgowały zaciekawienie przebiegiem akcji. Gratuluję podjęcia wyzwania i wspaniałego rezultatu długiej i ciężkiej pracy nad realizacją tego projektu! Wielkie brawa dla wszystkich aktorów i ogromne podziękowanie dla reżysera za wyzwolenie w widzach miłych wrażeń
  i pozytywnych emocji!

 • 17.02.2017

  W XIII Międzypowiatowym Konkursie Poezji i Prozy Miłosnej 2017 organizowanym w Tucholi uczniowie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 3 w Sępólnie Krajeńskim zdominowali podium.

  W kategorii poetyckiej  nagrody zdobyli młodzi sępoleńscy poeci:

  I miejsce (ex aequo) – Julia Wicińska z ZS nr 3,

  II miejsce – Zuzanna Lewińska z ZS nr 1,

  III miejsce (ex aequo) – Mikołaj Jędrzejczak z ZS nr 1.

  W kategorii plastycznej przyznano wyróżnienia i kilka nagród równorzędnych. Komisja z uśmiechem gratulowała kolejnym młodym mieszkańcom Sępólna Krajeńskiego wychodzącym na scenę. Nagodzeni uczniowie to:

  Ida Zalewska z ZS nr 1,

  Agata Bartczak ZS nr 1,

  Magdalena Borowicz ZS nr 1,

  Piotr Furmaga z ZS nr 1,

  Patrycja Idziak z ZS nr 3.

  Wyróżniona została Olga Chart z ZS nr 3.

  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe pokonkursowe „Tomiki Poezji Miłosnej”, w których znajdują się wiersze nagrodzonych uczniów oraz najpiękniejsze projekty kartek walentynkowych. Wręczono im też nagrody rzeczowe i dyplomy. A wszystko w kameralnie zaaranżowanej przestrzeni Tucholskiego Ośrodka Kultury pełnej czerwonych serc, róż i czekoladek.

  Gratulujemy naszym gimnazjalistom!

  Joanna Zalewska

 • Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

 • Giełda dla mam

 • Szkolny konkurs matematyczny

  Szkolny Konkurs Matematyczny dla szkoły podstawowej odbył się 20 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim. Uczniowie rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV, V i VI. Każdy uczeń rozwiązywał test, a następnie arkusz z zadaniami otwartymi.

  Wyniki uczniów:

  Klasy IV                                              Klasy V

  1. Fenske Sandra                               1. Siekierka Damian

  2. Kozłowski Kosma                         2. Bodzińska Katarzyna

  3. Zalewski Igor                                3. Szczepanowski Jakub

  Klasy VI

  1. Wierzchucka Rozalia

  2. Taff Karolina

  3. Sokulska Maja

  Dzięki dotacji z funduszu Rady Rodziców, laureatom oprócz pamiątkowych dyplomów wręczono nagrody, a każdy uczestnik otrzymał atrakcyjny upominek.

  Dziękujemy Radzie Rodziców, a wszystkim uczestnikom gratulujemy sukcesu.

 • 13.02.2017

  W poniedziałek 30.01.2017r. uczniowie klas V i VI Zespołu Szkół nr 1
  w Sępólnie Krajeńskim wzięli udział w Turnieju Mini Piłki Siatkowej. Każda klasa wyłoniła reprezentację: 2 dziewczyny + 2 chłopców i 2 rezerwowych. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym.

  I miejsce zajęła klasa VIA w składzie: Julianna Kozłowska, Dominika Jączyńska , Bogusz Tłok, Jakub Nowak.

  II miejsce zajęła klasa VA w składzie: Dominika Wojtasik, Weronika Radtke, Antoni Janikowski, Przemysław Wojtasik, Jakub Szczepanowski.

  III miejsce zajęła klasa VB w składzie: Amelia Stormowska, Agnieszka Sabiniarz, Mikołaj Ryngwelski, Paweł Pankau, Piotr Czeszewski, Jakub Polasik.

   Gratulujemy!

  Nauczyciele wychowania fizycznego.

 • 13.02.2017

  W karnawale same bale! W „Jedynce” niezapomniany bal karnawałowy odbył się 26.01.2017r. dla klas I- III.  dla Tego, długo wyczekiwanego przez uczniów popołudnia pojawili się najmłodsi w przepięknych, kolorowych kreacjach. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. Można było spotkać wróżki, królewny, rycerza, Spider- Mana, Batmana…  Wystrój sali gimnastycznej wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich uczestników do wesołej zabawy.  Podczas tańców uśmiech nie znikał z twarzy dzieci i czas szybko płynął. W dobrych nastrojach dzieci wróciły do domów.

  Dziękujemy Radzie Rodziców – Sponsorowi wspaniałego balu!

  Danuta Hintz

 • Nabór na Animatora Orlika

  Dyrektorzy Zespołów Szkół z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie

  ogłaszają nabór na wolne stanowiska pracy

  LOKALNYCH ANIMATORÓW SPORTU

  na obiektach „Orlik 2012” przy Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 3

  w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i Wałdowie.

   

   

  Wymagania niezbędne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na w/w stanowiska:

  • ukończone 18 lat życia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku animatora, tj. spełnianie jednego z poniższych warunków:
   • posiadanie kwalifikacji instruktora sportowego,
   • posiadanie kwalifikacji trenera sportowego,
   • posiadanie kwalifikacji nauczyciela wychowania fizycznego,

          •     wymóg opłacania składek ZUS od minimalnego wynagrodzenia (zgodne z

                wymaganiami operatora projektu „Lokalny Animator Sportu”).

  2. Wymagania dodatkowe

  • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

  3. Zakres wykonywanych zadań:

  • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie gier oraz zabaw ruchowych,
  • organizowanie pokazów i konkursów sportowych,
  • organizowanie i przeprowadzanie innych – uzgodnionych i zatwierdzonych przez zarządcę obiektu – form zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • zarządzanie powierzonym obiektem i jego wyposażeniem zgodnie z przeznaczeniem i na bieżąco usuwanie usterek,
  • dbanie o stan techniczny obiektu oraz porządek.

  Realizacja ww. zadań odbywać się będzie przez 9 miesięcy, w dniach i godzinach określonych w punkcie 2b Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/367/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010 r.

  4. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • CV z przebiegiem pracy zawodowej,  
  • wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  • kserokopie świadectw pracy potwierdzające okresy zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – jeżeli posiada), 
  • oświadczenie  kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo sądowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie bądź oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)”,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • program działań planowanych do realizacji przez animatora.

  5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
   
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w kasie ZOOS w Sępólnie Krajeńskim, ulica Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, do dnia 15 lutego 2017 r. do godziny 15.30 z dopiskiem:  

  Dotyczy naboru na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie przy  Zespole Szkół w ………………….. .

   

  Aplikacje, które wpłyną do ZOOS po powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
  Po upływie terminu  składania  aplikacji  zostanie  utworzona  lista  kandydatów spełniających  wymogi  formalne.  Z kandydatami  zostaną przeprowadzone rozmowy  kwalifikacyjne w dniu 16 lutego 2017 r.  o godzinie 10.00 w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

  Umowa zlecenie z osobą wyłonioną w drodze naboru będzie zawarta na czas określony w wymiarze 9 miesięcy: od 01.03.2017 r. do  30.11.2017 r. 


   
  Sępólno Krajeńskie, dnia  09.02.2017 r.          

   

                                                                                      Dyrektorzy Zespołów Szkół

                                                                                       Gminy Sępólno Krajeńskie

   

  Sporządziła: Małgorzata Szczukowska 

 • Narodowe czytanie 2017

  Szanowni Państwo, 
  zapraszamy serdecznie do udziału w głosowaniu na lekturę Narodowego Czytania 2017. Jeszcze tylko przez kilka dni można oddać swój głos na książkę, która będzie czytana przez Polaków na początku września br. 
  O miano lektury Narodowego Czytania 2017 ubiegają się: 
  • „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, 
  • „Pamiątki Soplicy” Henryka Rzewuskiego, 
  • „Beniowski” Juliusza Słowackiego, 
  • „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.   
  Głosować można tylko do 15 lutego 2017 roku. W tym celu wystarczy odwiedzić stronę internetową:http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/wybierz-lekture-na-2017-rok/ i wskazać wybrany tytuł. Po zliczeniu wszystkich głosów zwycięska lektura zostanie ogłoszona 21 lutego br. – w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego – przez prezydenta Andrzeja Dudę.
  Całą społeczność szkolną zapraszamy do udziału w głosowaniu. 
  Liczy się każdy głos! 
  Z wyrazami szacunku 
  Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

   

   

 • Zebranie Osiedla nr 1

  Zarząd Osiedla nr 1

  zaprasza mieszkańców

  na zebranie sprawozdawcze za 2016 rok,

     oraz  głosowanie ws. budowy kolejności ulic na Os. J. Pawła,

  które odbędzie się 07.02.2017r. godz. 1700

      w Zespole Szkół Nr 1  ul. Wojska Polskiego 34

                                                                                                                Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Nr 1

                                             Mariola Mosiądz - Śmigiel

   

   

 • 1% podatku dla szkoły

   PRZEKAŻ 1% PODATKU

  DLA WYBRANEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ  

  ZA POŚREDNICTWEM  TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE

  organizacji pożytku publicznego 

  Szanowni Państwo! 

  Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc  dzieciom i oświatowym placówkom, do których uczęszczają.

  Rozliczając swoje dochody za rok 2016 każdy może przeznaczyć 1% podatku na placówkę oświatową poprzez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

  Chcąc przekazać 1% podatku na pomoc placówkom oświatowym za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać:

  w części „J”:

  - w rubryce 137 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

  - w rubryce 138 kwotę odpisu 1% od podatku;

  w części „K”:

           - w rubryce 139 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik   

  poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę  odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej.

          - w rubryce 140 podatnik w kwadracie stawia X.

  Na tej podstawie urząd skarbowy przekaże pieniądze do Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, które skieruje zebrane środki do konkretnych placówek zgodnie z oczekiwaniami ofiarodawców.

   Wszystkich, którzy chcą przeznaczyć odpis od podatku na rzecz konkretnej placówki oświatowej zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej, na której można za pomocą programu bezpłatnie rozliczyć podatek za rok 2016, oraz automatycznie przekazać odpis 1% od podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkolehttp://www.pit.edukacja.torun.com.pl

  Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej akcji.

  Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze  podstawowe dane adresowe: 

  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole

  numer Krajowego Rejestru Sądowego:  0000121592 

  87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10, tel. 56-622 37 85, 604939790

  e-mail: tsps@edukacja.torun.com.pl           

  Zarząd Regionalny Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

  DO POBRANIA:

  4._oswiadczenie_ofiarodawcy_za_rok_2016.doc

 • 1% podatku dla Radka!

  Zachęcamy do przekazywania 1% podatku. Przypominamy, że Radek, nasz były uczeń, uległ wypadkowi wskutek czego złamał kręgosłup. 

 • 30.01.2017

  Na sesji Rady Powiatu Sępoleńskiego  w dniu 27.01.2017r.  odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom Powiatowego Konkursu na Spot Filmowy „Czytanie jest trendy”, organizowanego przez Zespół Szkół nr 1 we współpracy z Biblioteką Publiczną im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sępólnie Krajeńskim pod honorowym patronatem Starosty Pana Jarosława Tadycha oraz Burmistrza Pana Waldemara Stupałkowskiego. Konkurs ten miał na celu nie tylko zaktywizować uczniów, zachęcić ich do kreatywnego spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim zwrócić uwagę młodego człowieka na wartość, jaką jest czytanie książek i znajomość języka obcego we współczesnym świecie.

  Wyniki jury w składzie: Grażyna Kędzierska – Dyrektor Biblioteki Publicznej, Aneta Taff, Katarzyna Kacprowicz – Borucka, Jolanta Orzłowska – nauczycielki Zespołu Szkół nr 1, Radosław Słupikowski – informatyk Zespołu Szkół nr 3 i Zespołu Szkół nr 1 ogłosiła w swoim wystąpieniu Pani  Katarzyna Kolasa – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim:

  - wyróżniono dwiema równorzędnymi nagrodami prace zespołów:

     a/ zespół z Gimnazjum nr 3 Zespołu Szkół nr 3 w Sępólnie Krajeńskim pod opieką Pani Julity Rostalskiej  za spot pt. „Czytanie jest trendy – czytać można zawsze i wszędzie” w składzie: Agatę Wesołowską, Kajetana Wiese, Agnieszkę Wnuk, Martynę Wojtania, Emilię Zabrocką.

     b/ zespół z  Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wałdowie pod opieką Pana Sebastiana Skaja za spot pt. ”Książki nie gryzą” w składzie: Michalinę Wierzchucką, Oliwię Tomsa, Patrycję Siekierka.

  - pozostałym autorom przyznano  nagrody pocieszenia za pracę twórczą.

  Do wręczenia nagród przystąpili Pan Andrzej Marach – wicestarosta, Pan Waldemar Stupałkowski – burmistrz oraz Pani Grażyna Kędzierska – dyrektor biblioteki publicznej.

  Fundatorami atrakcyjnych nagród była Gmina Sępólna Krajeńskiego, Starostwo Powiatu Sępoleńskiego, Biblioteka Publiczna im. J. Iwaszkiewicza, Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, za co organizatorzy serdecznie dziękują wraz z obecnymi uczestnikami, którym upominki sprawiły dużo radości. 

  Można tylko żałować, że nie wszyscy uczestnicy konkursu dotarli na sesję.

                                                                                   Jolanta Orzłowska

             

 • 26.01.2017

  W dniu 25 stycznia 2017 roku zespół składający się z Marceliny Młodzik, Michała Mrotka i Filipa Sudzińskiego z klasy IIIa gimnazjum z „Jedynki” zajęła I miejsce w konkursie  pt. „Nauka wokół nas” organizowanym przez LO im. J. Korczaka w Więcborku. Nasi gimnazjaliści wykazali się dużą wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu lingwistyki, literatury, historii oraz nauk matematyczno-przyrodniczych. Przy okazji dobrze się bawili, biorąc tez udział w pokazach i doświadczeniach naukowych. Gratulacje dla zwycięzców.

                                               Jolanta Orzłowska

 • 25.01.2017

  We wtorek na szkolnym korytarzu Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim sensację wśród uczniów wzbudził szczupły młodzieniec w lotniczym mundurze. Był to absolwent „Jedynki”- Hubert Chylewski, który obecnie jest uczniem Ogólnokształcącego Liceum Lotnictwa w Dęblinie.  Przyszły lotnik spotkał się z młodzieżą, która z wielkim zainteresowaniem chłonęła informacje o tej prestiżowej szkole: o warunkach rekrutacji, o życiu w internacie oraz nauce i ćwiczeniach. Przy okazji Hubert pokazał prezentację z ćwiczeń dotyczących skoków spadochronowych oraz nauki latania na szybowcach.  Swoim przykładem pokazał młodym ludziom, że można spełniać swoje marzenia i osiągać życiowe cele. Hubertowi życzymy pomyślności, a wszystkim gimnazjalistom takich sukcesów.

                                                                                   Jolanta Orzłowska

 • Stroje sportowe od Rady Rodziców

  23.01.2017

  Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim podarowała stroje sportowe z logo szkoły dla uczniów reprezentujących szkołę na zawodach sportowych. Stroje posłużą przez kilka lat i będą z dumą noszone przez kolejne roczniki. W imieniu wszystkich szkolnych sportowców serdecznie dziękujemy !

 • 23.01.2017

  W ramach Szkolnej Akademii Nauk w klasach szóstych przeprowadzone zostały lekcje muzyczno- twórcze. Uczniowie słuchali muzyki Edwarda Griega , po czym włączyli swoją twórczą wyobraźnię, zastanawiając się, jak mogą  piękną muzykę odzwierciedlić na kartce papieru. Dzieci przez moment stały sie scenarzystami i reżyserami swoich własnych myśli, emocji  i przeżyć. Zastanawiały się,  jaki obraz pojawia się w utworach muzycznych przedstawiciela romantyzmu.  Najładniejsze prace zostały wyróżnione.
   

  Lucyna Ceitel, Danuta Springer-Sucharska

 • Styczniowy szkolny express

  W imieniu redaktorów koła dziennikarskiego Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim zapraszam do lektury kolejnego styczniowego numeru naszej  gazetki „Szkolny express”.

                                                  Jolanta Orzłowska

  yes szkolny-express-8-podglad.pdf

 • 11.01.2017

  ,,NIE ODDAM SWOJEJ MOCY PRZEMOCY” – takie hasło przyświecało uczniom Zespołu Szkół nr 1 w Sępólnie Kraj. przystępującym do konkursu plastycznego zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim.

  Największym zainteresowaniem konkurs cieszył się wśród najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Z uwagi na ilość oraz  wysoki poziom artystyczny wykonanych rysunków komisja konkursowa miała duży problem ze wskazaniem  zwycięzców. Ostatecznie wyłoniono po jednej nagrodzonej pracy w każdej kategorii wiekowej.

  1 miejsce w kategorii klas I-III szkoły podstawowej: Jakub Fenske – klasa IIc

  1 miejsce w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej: Aleksandra Steciuk – klasa Va

  1 miejsce w kategorii klas I-III gimnazjum: Barbara Grzegorzewska – klasa IIIa

  Nagrodzone prace zostały zaprezentowane 16.12.2016r.na spotkaniu podsumowującym projekt  pod nazwą ,,Przemoc to nie siła”, realizowany przez Gminę i OPS w Sępólnie Kraj. Podczas tego spotkania zwycięzcy otrzymali z rąk Pana Burmistrza atrakcyjne i wartościowe nagrody rzeczowe.  Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali w szkole słodycze.

                                                                                                                                     Renata Pożywio

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
  ul. Wojska Polskiego 34
  89-400 Sępólno Krajeńskie
 • 52 388 21 30

Galeria zdjęć