Nawigacja

 • Serdecznie zapraszamy!!!

  Serdecznie zapraszamy!!! - Obrazek 1

 • Szkolny express

  31.01.2018

  W imieniu kółka dziennikarskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim zapraszam do lektury kolejnej gazetki „Szkolny express”.   

  yesszkolny-express-20-podglad.pdf
   

   Życzę przyjemnego czytania.

                                                                Jolanta Orzłowska

 • 22.01.2018

  Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 1, Nr 3  w  Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie  i  w Wałdowie

  ogłaszają nabór na wolne stanowiska pracy

  LOKALNYCH ANIMATORÓW SPORTU

  na obiektach „Orlik 2012” przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 3

  w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i Wałdowie.

  Wymagania niezbędne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na w/w stanowiska:

  • ukończone 18 lat życia,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku animatora, tj. spełnianie jednego z poniższych warunków:
   • posiadanie kwalifikacji instruktora sportowego,
   • posiadanie kwalifikacji trenera sportowego,
   • posiadanie kwalifikacji nauczyciela wychowania fizycznego,

          •     wymóg opłacania składek ZUS od minimalnego wynagrodzenia (zgodne z

                wymaganiami operatora projektu „Lokalny Animator Sportu”).

  2. Wymagania dodatkowe

  • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

  3. Zakres wykonywanych zadań:

  • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie gier oraz zabaw ruchowych,
  • organizowanie pokazów i konkursów sportowych,
  • organizowanie i przeprowadzanie innych – uzgodnionych i zatwierdzonych przez zarządcę obiektu – form zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • zarządzanie powierzonym obiektem i jego wyposażeniem zgodnie z przeznaczeniem i na bieżąco usuwanie usterek,
  • dbanie o stan techniczny obiektu oraz porządek.

  Realizacja ww. zadań odbywać się będzie przez 9 miesięcy, w dniach i godzinach określonych w punkcie 2b Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/367/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010 r.

  4. Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,
  • CV z przebiegiem pracy zawodowej,  
  • wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
  • kserokopie świadectw pracy potwierdzające okresy zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – jeżeli posiada), 
  • oświadczenie  kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo sądowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie bądź oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
  • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)”,
  • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • program działań planowanych do realizacji przez animatora.

  5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
   
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w kasie ZOOS w Sępólnie Krajeńskim, ulica Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, do dnia 29 stycznia 2018 r. do godziny 15.30 z dopiskiem:  

  Dotyczy naboru na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu na obiekcie przy  Szkole Podstawowej w ………………….. .

   

  Aplikacje, które wpłyną do ZOOS po powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
  Po upływie terminu  składania  aplikacji  zostanie  utworzona  lista  kandydatów spełniających  wymogi  formalne.  Z kandydatami  zostaną przeprowadzone rozmowy  kwalifikacyjne w dniu 30 stycznia 2018 r.  o godzinie 10.00 w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

  Umowa zlecenie z osobą wyłonioną w drodze naboru będzie zawarta na czas określony w wymiarze 9 miesięcy: od 01.03.2018 r. do  30.11.2018 r. 
   
  Sępólno Krajeńskie, dnia  22.01.2018 r.          

                                                                Dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 1 , Nr 3

                                                                w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i Wałdowie

   

  Sporządziła: Małgorzata Szczukowska

 • Przekaż 1% podatku na naszą placówkę

  16.01.2018

  Szanowni Państwo! 
   

  Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem, abyście korzystali z prawa przekazania odpisu w wysokości 1% rocznego podatku i wspólnie nieśli pomoc dzieciom i oświatowym placówkom, do których uczęszczają.  Rozliczając swoje dochody za rok 2017 każdy może przeznaczyć 1% podatku na placówkę oświatową poprzez Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Chcąc przekazać 1% podatku na pomoc placówkom oświatowym za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole należy wpisać: 
   
  w części „J”: - w rubryce 137 nr KRS - 0000121592 Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole - w rubryce 138 kwotę odpisu 1% od podatku; w części „K”:- w rubryce 139 nazwę placówki oświatowej i jej adres, gdzie podatnik     poleca Toruńskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Szkole przekazać odpowiednią kwotę  odpisu na konkretny cel. Ta informacja jest bardzo ważna, ponieważ ułatwia przekazanie środków dla danej placówki oświatowej. - w rubryce 140 podatnik w kwadracie stawia X. 
   
  Na tej podstawie urząd skarbowy przekaże pieniądze do Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, które skieruje zebrane środki do konkretnych placówek zgodnie z oczekiwaniami ofiarodawców.  Wszystkich, którzy chcą przeznaczyć odpis od podatku na rzecz konkretnej placówki oświatowej zachęcamy do korzystania z naszej strony internetowej, na której można za pomocą programu bezpłatnie rozliczyć podatek za rok 2017, oraz automatycznie przekazać odpis 1% od podatku dla wybranej placówki oświatowej za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – http://www.pit.edukacja.torun.com.pl 
   
  Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszej akcji.

  4._oswiadczenie_ofiarodawcy_za_rok_2017.pdf

  Przekaż 1% podatku na naszą placówkę - Obrazek 1
   

  Wszystkim potencjalnym ofiarodawcom przekazujemy nasze  podstawowe dane adresowe: 
   
  Toruńskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole numer Krajowego Rejestru Sądowego:  0000121592 
   
  87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 10, tel. 56-622 37 85,  e-mail: tsps@edukacja.torun.com.pl            
   
  Zarząd Regionalny Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole 

 • 09.01.2018

   - Obrazek 1

 • 18.01.2018

  Dzieci uczęszczające do świetlicy, korzystając z zimowej pogody, wyszły na boisko szkolne lepić bałwany. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości!

 • 17.01.2018

  Uczniowie w trakcie zajęć plastycznych pracowali nad przygotowaniem i ozdobieniem niepowtarzalnych masek na zabawę karnawałową. Podczas tworzenia swoich prac dzieci wykazały się dużą kreatywnością. Zapraszamy do obejrzenia galerii!

 • 15.01.2018

  W ramach Szkolnej Akademii Nauk nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali świąteczny Turniej piłki siatkowej dla klas VII i gimnazjalnych. Drużyna składała się z minimum 2 dziewcząt i 4 chłopców z danej klasy. Uczniowie otrzymali czekolady ufundowane przez Radę Rodziców.

  I miejsce w Turnieju zajęła klasa IIA w składzie: M. Borowicz, N. Kołata ,N. Ruchalski, M. Kubicki, S. Urbanski,
  S. Lemański, M. Jędrzejczak.

  II miejsce zajęła klasa IIIA w składzie: I. Zalewska, D. Werra, J. Grzeca, N. Kosiur, K. Klunder, J. Kabat, A. Seydak.

  III miejsce zajęła klasa VIIA w składzie: J. Kozłowska, W. Dankowska, N. Janusz, K. Letka, J. Nowak, B. Tłok.

   

  Nauczyciele wychowania fizycznego

 • 09.01.2018

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Mikołajek klasy IV b 

 • 03.01.2018

  W tę wyjątkową, świąteczną atmosferę wprowadzili nas uczniowie klasy V a  i V b, którzy przygotowali przedstawienie jasełkowe. Zaprezentowali je 22 grudnia, przypominając w ten sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dzieciątko. Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, bohaterów bajek, trzech króli, przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Do wspólnego kolędowania włączyli się zaproszeni uczniowie i nauczyciele. Serdeczne podziękowania, w imieniu dzieci, ślemy do prezesa Banku Spółdzielczego w Więcborku, pana Adama Trzosa, za przekazanie koszy pełnych słodyczy dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

                                                 Wychowawczynie klasy V a i V b - Małgorzata Strawa, Aneta Taff

 • 21.12.2017

  Uczniowie klas trzecich gimnazjum odwiedzili 5 grudnia fabrykę bombek w Bydgoszczy, by sprawdzić, jakie zawody przydają się w produkcji jednych z najpiękniejszych ozdób świata – choinkowych bombek. Z nieco innej strony niż wychowankowie przedszkoli przyjrzeli się pracy dmuchacza czy plastyka. Zerknęli na substancje chemiczne wykorzystywane do posrebrzania wnętrza ozdób, dowiedzieli się, jak wygląda pracownia wzornicza, system produkcji i szukania odbiorców wyrobów.  Kontynuacją świątecznego nastroju była wizyta w kinie CINEMA  na również wprowadzającej w bożonarodzeniowy nastrój komedii „Co wiecie o swoich dziadkach?” z Melem Gibsonem w roli głównej. Świątecznie, mikołajkowo, bożonarodzeniowo… Było miło ;)

  J. Zalewska, B. Wiśniewska

 • Misja Książka - zapraszam do głosowania

  Trzy zespoły uczniów z klas II i III Gim oraz VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim napisały swoje książki pod okiem polonistek, a następnie je złożyły, zilustrowały i umieściły na stronie RIDERO. Książki te są zbiorami opowiadań i biorą udział w ogólnopolskim konkursie. Do II – go etapu ocenianego przez jury przechodzi 50 książek z najwyższą ilością głosów.  Bardzo, bardzo gorąco prosimy o głosy na którąś z nich.  Do głosowania należy użyć linków:

  https://ridero.eu/pl/books/droga_do/

  https://ridero.eu/pl/books/kraina_wyobrazni2017/

  https://ridero.eu/pl/books/puk_puk_1/

  A poniżej są książki w PDF dla chętnych do przeczytania. Autorzy bardzo się napracowali i mają nadzieję, że Czytelnika zainteresują te utwory, stworzone z wielkim zapałem. 

  yesDroga_do_.pdf

  yesKraina_Wyobra_ni.pdf

  yesPuk_puk_1_.pdf

  Z góry dziękujemy za oddane głosy.

                                                                                  W imieniu Autorów Jolanta Orzłowska

 • 20.12.2017

  Dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 wzięły udział w konkursie plastycznym pt. ,,Mój wymarzony prezent gwiazdkowy” w ramach Akcji Mikołajkowej z Placówką Partnerską Alior Banku w Sępólnie Krajeńskim. W kategorii wiekowej 3 – 4 lata Kajtek Kowalski zdobył II miejsce, a Nikodem Laskowski wyróżnienie. W kategorii wiekowej 5 – 6 lat Maja Górska zdobyła III miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.  

 • 14.12.2017

  6 grudnia w naszej szkole hucznie obchodzono imieniny Mikołaja. Dzieci z klas I, II i III bawiły się przy dźwiękach zimowych i mikołajkowych piosenek. Każdy starał się pięknym i donośnym głosem przywołać tego solenizanta, który przynosi prezenty. Uczniowie doskonale bawili się wożąc w kartonowych saniach misia, tocząc kule i wykonując ozdoby choinkowe. Radosnym pląsom i wesołym tańcom nie było końca. Nareszcie nadszedł długo oczekiwany moment, kiedy dzieci odwiedził prawdziwy Święty Mikołaj. Dzieci powitały go gromkimi brawami i piosenką. Mikołaj zaśpiewał razem z uczniami, a potem rozdał im słodkie upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Z bólem serca zebrani żegnali gościa. Na Mikołaja czekały, jak wiadomo, jeszcze inne dzieci. Ale rok przecież szybko minie i za 12 miesięcy znów się spotkamy…. 

 • 13.12.2017

  W czwartek 7 grudnia br. pod patronatem Uczniowskiego Klubu Sportowego Kaloskagatos w Liceum Ogólnokształcącym w Sępólnie Krajeńskim. Odbył się turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych: dwie zawodniczki i czterech zawodników dla młodzieży gimnazjalnej i pierwszej klasy licealnej. Do udziału w zawodach zaproszenie przyjęły: SP nr 1 w Sępólnie Krajeńskim, SP nr 3 w Sępólnie Krajeńskim i SP Wałdowo. Gospodarzami turnieju byli uczniowie pierwszej klasy LO. Zawody rozegrano systemem każdy z każdym. SP nr 1 zajęła drugie miejsce w turnieju w składzie: Małgorzata Lurka, Dominika Werra, Ida Zalewska, Hubert Sudziński, Nikodem Ruchalski, Marcel Kubicki, Bogusz Tłok, Kamil Chajek, Krzysztof Klunder, Norbert Kosiur.

 • 13.12.2017

  12 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 25 w Bydgoszczy odbył się, w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej finał wojewódzki w drużynowym badmintonie. Do rywalizacji przystąpiły 9 zespołów dziewcząt i 9 chłopców. Zmagania prowadzone były systemem pucharowym do trzech wygranych dużych punktów w meczu, dwa single i debel. Szkołę Podstawową nr 1 w Sępólnie Krajeńskim reprezentowały zarówno dziewczęta jak i chłopcy. Dziewczęta w składzie Ida Zalewska, Julianna Kozłowska i Dominika Jączyńska zajęły drugie miejsce i tym samym zostały Wicemistrzem województwa kujawsko pomorskiego. W kategorii chłopców naszą szkołę reprezentowali Bogusz Tłok i Jakub Nowak, którzy z utratą tylko jednego seta w całym turnieju zdobyli Mistrzostwo województwa.

  Gratulujemy

 • 12.12.2017

  W tygodniu  4 – 8 grudnia 2017 w Szkole Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim ruszył Maraton Pisania Listów pod egidą Amnesty International, która występuje w obronie praw człowieka na całym świecie. Swoje listy pisały maluchy w oddziale przedszkolnym, rysując obrazki jak też i starsi uczniowie oraz rodzice.  Łącznie napisano 321 listów, które zostaną przekazane do adresatów. Jest to nasz mały wkład w budowanie bardziej sprawiedliwego świata. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

                                                                                               Jolanta Orzłowska

 • 12.12.2017

  Dnia 8 grudnia 2017r. uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej  nr 1 w Sępólnie Kraj. udali sie na wycieczkę do Bydgoszczy. Pierwszym punktem programu było Multikino, gdzie obejrzeliśmy dwa filmy. Jedni  wybrali "Ligę sprawiedliwości", a drudzy "Listy do M3". Po seansie poszliśmy posilić się do restauracji Mc Donalds. Ostatnim celem wycieczki było Muzeum fotografii. Tam dowiedzieliśmy się o zakładach fotograficznych, przedstawiono nam krótką historię fotografii i zobaczyliśmy aparaty fotograficzne z różnych wieków. Jednak główną atrakcją okazało się pozowanie do zdjęć.

                                                                                                                         Uczniowie klasy 7a i 7b

                                                                                                                                 z opiekunami.

 • Szkolny express

  W imieniu kółka dziennikarskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim zapraszam do lektury grudniowego numeru gazetki  „Szkolny Express”, która znajduje się na platformie cyfrowej  WWW.juniormedia.pl w zakładce JUNIOR GAZETY.                                

  szkolny-express-19-podglad.pdf

     Jolanta Orzłowska                                                                                      

 • 08.12.2017

  Dnia 03.12.2017r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki ,,Wesoły Brzdąc”. Występy dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim zostały docenione przez jury. Marta Stramel zdobyła III miejsce, a Hania Spiczak – Brzezińska i Krzysiu Czaplewski wyróżnienia. Gratulujemy 

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
  ul. Wojska Polskiego 34
  89-400 Sępólno Krajeńskie
 • 52 388 21 30

Galeria zdjęć